Cyfnod Cynradd

Os yw eich plentyn yn dymuno anfon cardiau Nadolig eleni, gofynnwn yn garedig i chi ddod a nhw i’r ysgol erbyn dydd Gwener os gwelwch yn dda. Bydd y cardiau yn cael eu storio yn yr ysgol dros y penwythnos ac yn cael eu hanfon adref dydd Llun.


Primary Phase

If your child wishes to send Christmas cards this year, we kindly ask you to send them to school by Friday please. The cards will be stored in school over the weekend and sent home with pupils on Monday.