Rydym ni i gyd ar hyn o bryd yn byw drwy gyfnod rhyfedd ac weithiau anodd.
Ydych chi’n chwilio am gyngor neu gefnogaeth?

Mae gan Sir Amwythig a Powys ‘Early Help Team’.

Mae’r tîm Early Help yn gweithredu i gefnogi plentyn, person ifanc neu eu teulu cyn gynted ag y mae problem yn dod i’r amlwg. Maent yna ar gyfer unrhyw broblem mae’r teulu yn teimlo na allant ddelio a hi eu hunain. Maent yn cynnig cefnogaeth yn gyflym i leihau effaith y problemau a allai fod wedi dod i’r amlwg eisoes.

Gweler y dolennau isod i’w gwefannau :
Early help | Shropshire Council

Early Help Team – Powys County Council


We are all currently living through strange and sometimes difficult times.
Are you looking for some advice or some support?

Both Shropshire and Powys have an Early Help Team.
The Early Help Team take action to support a child, young person or their family as soon as a problem emerges. They are there for any problem that the family feel they can’t deal with on their own. They offer support quickly to reduce the impact of the problems that may have already emerged.

Please see the links to their websites below:

Early help | Shropshire Council

Early Help Team – Powys County Council