Ychwanegwyd Cerddoriaeth Lefel A at y ddewislen o bynciau sydd ar gael yn Ysgol Llanfyllin. Mae’r cwrs ar gael ar-lein i fyfyrwyr Blwyddyn 12 o ysgolion eraill trwy ein prosiect ‘Esgol’. Cysylltwch â’r ysgol os gennych unrhyw ddiddordeb ymuno â’r cwrs.

Dyma Mr Greg Jenkins yn dysgu Catrin Bufton a Leah Pugh – Blwyddyn 12.

Music A Level has been added to the menu of subjects on offer at Ysgol Llanfyllin. This course is also available online to Year 12 students from other schools through our ‘Esgol’ project. Please contact the school if you are interested in joining this course.

Mr Greg Jenkins can be seen teaching Catrin Bufton and Leah Pugh – Year 12.