Rydym yn gyffrous i gyhoeddi bod clybiau chwaraeon ar ôl ysgol ar gyfer y cyfnod cynradd nôl. Mae’r clybiau ar agor i ddisgyblion blwyddyn 3, 4, 5 a 6 a bydd yn cael eu cynnal ar ôl ysgol tan 4:15 y.p.  Casglwch y disgyblion o’r drysau coch ger y brif fynedfa os gwelwch yn dda. Mae’r clybiau fel a ganlyn.

We are excited to announce that after school sports clubs for the primary phase are back on. The clubs are open to all year 3, 4, 5 and 6 pupils and will run after school until 4:15 p.m.  Please collect pupils from the sliding doors near the main entrance. The clubs are as follows.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau, siaradwch â Miss Davies neu Mr Doolan.If you have any questions, please speak to Miss Davies or Mr Doolan.