Clybiau ar ol ysgol -After school clubs

Mi fydd ychydig o newidiadau i rhai o’r clybiau o ganlyniad i newidiadau i’n hamserlen am yr wythnos hon yn unig;

  • Clwb garddio nos yfody (Nos Lun)
  • Dim Clwb Clic
  • Dim Dwylo Prysur

A few changes to our clubs due to a few changes in our timetable for this week only;

  • Gardening Club tomorrow evening (Monday)
  • No Clwb Clic (ICT)
  • No Busy Hands club