Cyfnod Cynradd – Primary Phase

Bydd clybiau ar ôl ysgol yn parhau tymor yma ac yn cychwyn yr wythnos hon. Mae clybiau ar gyfer disgyblion bl 3-6 a bydd clybiau yn gorffen am 4:15 y.p.

  • Dydd Mawrth – Pel droed
  • Dydd Iau – Pel-rhwyd

Fodd bynnag, o’r wythnos yn cychwyn 23.01.22, bydd clybiau fel a ganlyn;

  • Dydd Mawrth – Pel-droed
  • Dydd Mercher – Pel-rhwyd
  • Dydd Iau – Côr (bl 4-6 ac aelodau’r Urdd yn unig)

Clubs will continue this term and will be starting this week. Clubs are for year 3-6 pupils and will finish at 4:15 p.m.

  • Tuesday -Football
  • Thursday – Netball

However, from the week beginning 23.01.22, clubs will be as follows;

  • Tuesday – Football
  • Wednesday – Netball
  • Thursday – Choir (year 4-6 and Urdd members only)