Bydd gwasanaethau yn cael eu cynnal yr wythnos hon. Fe’ch gwahoddir i’r rhain gan eich rheolwr cynnydd. Os nad oes gennych gwasanaeth, ymunwch â gwers 1 am 9.15am, a byddwn yn ei ddefnyddio fel eich marc presenoldeb ar gyfer cofrestru.


There will be assemblies taking place in registration this week. You will be invited into these by your progress manager. If you do not have an assembly, please join lesson 1 at 9.15am, and we will use this as your attendance mark for registration.