Nodyn i’ch hatgoffa bod angen cofrestru cystadleuthau unigol yr Urdd erbyn Dydd Gwener yma 2il o Chwefror. Yr ysgol sydd yn cofrestru cystadleuthau grwp. Nid oes angen cofrestru ar gyfer cystadleuthau arlunio eto.

Os ydych yn cael trafferth neu yn ansicr beth mae eich plentyn yn gwneud yna cysylltwch gyda’r ysgol.


Just a note to remind you that you need to register your child for individual Urdd competitions by this Friday 2nd of February. The school will register the group competitions. There is no need to register for the art competitions yet.

If you are having trouble or are unsure about what your child is doing please contact the school.