CogUrdd

Ar ôl ysgol nos Wener, bu 5 o blant yn brysur yn cystadlu yng nghystadleuaeth CogUrdd. Yn amlwg roeddynt i gyd wedi bod yn brysur yn paratoi o flaen llaw.

Daeth Soffia yn fuddugol ac yn mynd ymlaen i’r Rhanbarth yn Ysgol Uwchradd Llanfair Caereinion ar y 7fed o Fawrth. Pob lwc Soffia!

After school on Friday, 5 pupils competed in the Cog Urdd competition (Cookery). All pupils had been busy preparing before hand.

Soffia came 1st and will now be going on to compete at the next round at Llanfair High School on the 7th of March. Good luck Soffia!