Helo Rieni,

Nodyn i atgoffa bydd cyfarfod nesaf CRhA Llanfyllin Nos Iau (21ain) am 7.30y.h.
Byddwn yn cyfarfod yn ffreutur Canolfan y Chweched. Os na allwch fod yn bresennol wyneb yn wyneb gallwch ymuno a ni ar Teams drwy glicio ar y ddolen isod.

Diolch


Hi Parents,

Just a reminder that the next Llanfyllin PTA is this Thursday at 7.30 p.m. The venue will be in the Sixth Form centre canteen. If you can’t make it in person, you could always join us on Teams by clicking the following link.

Click here to join the meeting

Thanks,

Jon