Blwyddyn 5 & 6 / Years 5 & 6

Oherwydd rhagolygon y tywydd mae’r Twrnamaint Criced yfory wedi cael ei ohirio, byddwn yn cysylltu â chi eto pan fydd dyddiad newydd wedi ei gadarnhau.

Due to the weather forecast for tomorrow the Guilsfield Cricket tournament has been postponed, we will be in touch again as soon as a new date has been confirmed.