Yfory mi fydd ffurflen ‘Cauliflower cards’ yn mynd adref gyda’ch plentyn. Os yw eich plentyn eisiau gwenud cerdyn Nadolig personol, yna defnyddiwch y papur i greu y llun a gluwch o ar y daflen. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y daflen. Mi fydd angen dychwelyd y daflen a’r llun erbyn Dydd Mawrth.
Diolch


Tomorrow a ‘Cauliflower Card’ form will be going home with your child. If your child wants to do a personal Christmas card, please use the paper to create a picture and stick it onto the form. Please use the instructions on the form. You will need to return the form and picture by Tuesday.
Diolch