Rydym falch iawn i gyflwyno ein Cyngerdd Nadolig rhithiol 2020. Da iawn enfawr i bob disgybl talentog sydd wedi cyfrannu i’r cyngerdd, yn dilyn tymor mor anodd ac yn dysgu i berfformio gan gadw pellter cymdeithasol. Nadolig Llawen!


We are proud to present our virtual Christmas Concert 2020. A massive well done to all our talented pupils who have contributed to the concert, following an extremely tough term and learning to perform in a new socially distanced manner. Merry Christmas!