Mi fydd Eisteddfod yr Urdd Uwchradd yn cael ei chynnal yn Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth ar ddydd Sadwrn y 9fed o Fawrth. Bydd y cystadlaethau unigol a grŵp yn cymryd lle ar y dyddiad yma, byddwn yn eich hysbysu o amseroedd cyn gynted ag rydym yn clywed.

Cynhelir y Cystadlaethau Dawnsio Uwchradd yn Theatr Hafren, Drenewydd Dydd Iau Mawrth 14eg gydag awgrym o amser cychwyn o 5.30y.p. – mwy o fanylion i ddilyn.


The Secondary Phase Urdd competitions are being held at Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth on Saturday the 9th of March. The individual and group competitions will be held on this day. We will inform you of the times when we receive them.

The secondary Dance competitions will be held at Theatre Hafren, Newtown on Thursday March 14th, estimated start time 5.30p.m. – more details to follow.