Dathlu Dydd Miwisg Cymru

Mae Dydd Gwener, 5ed o Chwefror yn ddiwrnod dathlu Dydd Miwsig Cymru. Mae Dydd Miwisg Cymru yn ddiwrnod sy’n cael ei neilltuo ar gyfer dathlu pob math o fiwisg Cymraeg o fiwsig indi, roc a pync i gerddoriaeth fwy traddodiadaol fel cerddoriaeth werin a cherdd dant. Fel rhan o ddathliadau eleni ym Mhowys mae Bronwen Lewis, cerddor dwyieithog a ddaeth i’r amlwg yng nghyfres 2 The Voice, wedi recordio gig rhithiol i bawb ei fwynhau. Bydd y gig ar gael drwy ddilyn y ddolen isod o heddiw tan ddydd Llun, 8fed o Chwefror. Mwynhewch!

Dolen gyswllt ar gyfer y ffrwd Gymraeg:

https://youtu.be/4acuxSd1idQ

Celebrating Welsh Language Music Day 

On Friday, 5th of February, Welsh Language Music Day is celebrated. Welsh Language Music Day is a day to celebrate all kinds of Welsh music – from punk, indie and rock, to the more traditional folk music. As part of this year’s celebrations, here in Powys, Bronwen Lewis, a bilingual musician who appeared on series 2 of The Voice, has recorded a virtual gig for everybody to enjoy. The gig is available to watch by following the link below from today until Monday, 8th of February. Enjoy!

Link for Second Language stream: