A oes angen i chi wneud cais am le cyn-ysgol un ai ym mis Ionawr, Ebrill neu Fedi 2022?

Os oes, bydd y Cylch Derbyniadau Ysgolion Cynradd ar gyfer plant a anwyd rhwng 01/09/2018 a 31/08/2019  yn agor ddydd Llun 29 Mawrth 2021.  

Bydd angen i rieni/gofalwyr llenwi cais ar-lein yma https://cy.powys.gov.uk/article/8868/Cais-am-Leoliad-Cyn-Ysgol-3-a-4-oed

Bydd angen gwneud ceisiadau erbyn y dyddiad cau, sef dydd Gwener 25 Mehefin 2021.

Dyddiad y Cynnig Derbyniadau Cyn-Ysgol yw dydd Gwener 22 Hydref 2021.

Os nad ydych yn gallu gwneud cais ar-lein cysylltwch drwy anfon neges preschooladmissions@powys.gov.uk  


Do you need to apply for a place for pre-school admissions in either January, April or September 2022?

If so, the Pre-School Admission Round for children born between 01/09/2018 – 31/08/2019 opens on Monday 29 March 2021.  

Parents / carers need to complete an online application at https://en.powys.gov.uk/article/3810/Apply-for-Pre-School-3-and-4-yr-olds-Early-Years-Education

Applications need to be made by the deadline of Friday 25 June 2021.

Pre-School Admissions Offer Date is Friday 22 October 2021.

If you are unable to apply online please contact preschooladmissions@powys.gov.uk