Cyfnod Cynradd – Primary Phase

Gobeithio eich bod chi’n mwynhau’r gwyliau Haf. Mae’r ysgol yn ail-agor i ddisgyblion DYDD IAU 02/09/21.

Isod mae fidio efo’r wybodaeth am drefniadau cyrraedd a gadael yr ysgol. Edrychwn ymlaen i’ch gweld a’ch croesawu i’r safle newydd.


I hope you’re enjoying the Summer holidays. The school re-opens for pupils on Thursday 02/09/21.

There is a video below with information regarding arriving and leaving school. We look forward to seeing you and welcoming you to the new site.