Nodyn i’ch atgoffa y bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion ddydd Llun 18fed a dydd Mawrth 19eg o Fedi ar gyfer hyfforddiant staff. Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ar Ddydd Mercher Medi 20fed.


Just a reminder that school will be closed to pupils on Monday 18th and Tuesday 19th of September for staff training. Pupils will return to school on Wednesday 20th September.