Yn nhymor yr Hydref bydd 2 ddiwrnod Hyfforddi ar y 1af a’r 2il o Fedi felly bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ar ôl y gwyliau haf ar Ddydd Llun Medi 5ed.

Bydd diwrnod di-ddisgybl yn ddiweddarach yn y tymor hefyd ar Ddydd Llun Hydref 3ydd


In the Autumn term there will be 2 INSET days on the 1st and 2nd of September so pupils will return to school after the summer holiday on Monday 5th September.

There will also be a non-pupil day later on in the term on Monday 3rd October.