Cyfnod Cynradd – Primary Phase

PWYSIG – CYFLE OLAF -Cais am fynediad oedran DERBYN i Ysgol Llanfyllin 2022-2023.

A oes angen i chi wneud cais am le ar gyfer dosbarth Derbyn yn Ysgol Llanfyllin i fis Medi 2022? Os oes, mae’r Cylch Derbyniadau Ysgolion Cynradd ar gyfer dysgwyr a aned rhwng 01/09/2017 a 31/08/2018 yn cau yfory. Un garfan sydd gan ysgolion cynradd Awdurdod Lleol Powys ymhob blwyddyn ysgol, sy’n cychwyn ar ddechrau tymor yr Hydref wedi i blentyn gyrraedd ei ben-blwydd yn 4 oed. Bydd angen i rieni/ gofalwyr lenwi cais ar-lein trwy gwblhau’r ffurflen yma.

Derbyniad i Ysgol (ceredigion.gov.uk)


IMPORTANT- LAST CHANCE – An application for RECEPTION aged pupils to Ysgol Llanfyllin 2022-2023.

Do you need to apply for a place in the Reception class at Ysgol Llanfyllin for September 2022? If so, the Primary School Admission Round for learners born between 01/09/2017- 31/08/2018 closes tomorrow. Powys Local Authority has one primary school intake in each school year, which is at the beginning of the Autumn Term after a child has attained their 4th birthday. Parents/ Carers need to complete the admissions form.

School Admissions (ceredigion.gov.uk)