Gwnaethon gynnal dril cloi i lawr heddiw ar y safle uwchradd am 1:35yp. Pob disgybl yn ddiogel a wedi eu cyfrif amdano o fewn 5 munud. Da iawn!


We conducted a lockdown drill today on the secondary phase at 1:35pm. All pupils safe and accounted for within 5 minutes. Well done!