1/3/22 (Dydd Mawrth – Tuesday)

Ar Fawrth y 1af byddwn yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi. Mae croeso i’r disgyblion wisgo lliwiau ein cenedl (coch, gwyn a gwyrdd), y wisg Gymreig neu grys chwaraeon Cymru.

On the 1st of March we will be celebrating St David’s Day. Pupils are welcome to wear our national colours (red/white and green), our Welsh costume or a Welsh sports top.