Cyfnod Cynradd – Primary Phase


Gweler y dyddiadau isod ar gyfer tymor yr Haf. Edrychwn ymlaen i groesawu rhieni i ambell i ddigwyddiad.


Please see the dates below for this Summer term. We look forward to welcoming you to a few events.


22.06.22 Lluniau Bl 6 a lluniau teulueodd
Year 6 photographs and family photographs  
23.06.22 Sgrinio clyw a golwg Blwyddyn 1
Year 1 Audio and Visual Screening  
23-30.6.22 Profion Cenedlaethol (Bl 2-6) National Tests (Year 2-6)  
30.06.22 Diwrnod Trosglwyddo – Bl 6 i’r cyfnod uwchradd
Transition Day – Year 6 to the secondary Phase   
01.07.22  Diwrnod Trosglwyddo – Bl 6 i’r cyfnod uwchradd a gweddill dosbarthiadau y cyfnod cynradd yn cael blas ar fis Medi. Strwythr dosbarthiadau i’w gadarnhau.
Transition Days – Year 6 to the secondary phase and the remaining classes having a taster of September. Class structure to be confirmed.  
04.07.22 Noson Agored i rieni – 4 y.h. 6:30 y.h. – Cyfle i weld dosbarthiadau a gwaith eich plentyn.
Open parents evening – 4 p.m.-6:30 p.m. – An opportunity to see your child’s classroom and work.  
05.07.22 Mabolgampau
Sports Day   
06.07.22 Mabolgampau (wrth gefn)
Sports day (Back up)   
07.07.22 Trip Bl 3 a 4
Year 3 and 4 Trip   
11.07.22 Trip Bl 5 a 6
Year 5 & 6 Trip   
13.07.22 Trip Cyfnod Sylfaen
Foundation Phase Trip   
13.07.22  Diwrnod gweithgareddau mabolgampau CA2 (Bl 3-6) ysgolion clwstwr Llanfyllin.
KS2 (Year 3-6) Sports day activities for Llanfyllin cluster schools.  
14.07.22
10:00 a.m. 
Gwasanaeth Pontio Bl 6
Year 6 ‘Pontio’ Assembly