Cynradd ac Uwchradd – Primary and Secondary

Pob lwc i bawb sy’n cystadlu nos yfory (17.03.23).

Mae’r Eisteddfod Dawns yng Nghanolfan Hamdden Llanfair Caereinion am 17:00. Gofynnwn i’r disgyblion Cynradd (dawnsio gwerin) aros ar ôl ysgol i wisgo yn barod ar gyfer cystadlu. Gofynnwn i rieni gasglu eu plant o’r ysgol am 16:15 i’w cludo i Lanfair. Gofynnwn i’r disgyblion uwchradd (dawnsio disgo) fynd adref fel ag arfer ac i ddod i Lanfair erbyn 17:30.


Good luck to everyone competing tomorrow evening (17.03.23).

The Dance Eisteddfod will be held at Llanfair Caereinion Leisure Centre at 17:00. We ask Primary pupils (folk dancing) to stay after school to change outfits ready for the competition. We ask parents to collect their children from school at 16:15. to transport them to Llanfair. We ask Secondary pupils (disco dancing) to go home as usual and come to Llanfair by 17:30.

Diolch.