Ffair Lyfrau – Book Fair

Cofiwch, bydd ein ffair lyfrau yn cychwyn ar ol ysgol yfory. Mi fydd llyfrau SCHOLASTIC ac Awen Meirion ym tan dydd Mercher, 14eg o Dachwedd. Mi fydd y ffair lyfrau ar agor bob prynhawn ar ol ysgol tan 4:30 y.h.

Dilynwch y linc isod i weld sut y gallwch arbed arian efo llyfrau SCHOLASTIC yn y ffair

https://bookfairs.scholastic.co.uk/travelling-books/book-fairs#vouchers

Remember, our book fair will start after school tomorrow.  We will have SCHOLASTIC BOOKS and Welsh books from Awen Meirion here up until Wednesday 14th November.  The fair will run every afternoon after school until 4:30 p.m.

Please follow the link below to find out how you can save on SCHOLASTIC books at the fair.

https://bookfairs.scholastic.co.uk/travelling-books/book-fairs#vouchers