Cyfnod Cynradd – Primary Phase

Mae Rownd Derfynol Traws Gwlad Ysgolion Cynradd Gogledd Powys ym Mharc Dolerw wedi cael ei ohirio. Bydd dyddiad newydd ar ôl hanner tymor. 


The North Powys Primary Schools Cross Country Final at Dolerw Park has been postponed. There will be a new date after half term.