Yn dilyn arddangosiad gan Mark o SWG Group ddoe, mae myfyrwyr Academi SWG wedi bod yn ymarfer eu sgiliau newydd y prynhawn yma. Fel y dywedodd un o’r myfyrwyr, ‘Gallem fod wedi  adeiladu Rhufain mewn diwrnod syr’. 


After a demonstration from Mark from SWG Group yesterday the SWG Academy students have been putting their newfound skills to good use this afternoon. As one of the students said, ‘We could have built Rome in a day sir’.