Cofiwch am wasanaeth bl 6 yfory am 10:00 y.b. . Os nad ydych wedi yn barod, anfonwch eich cyfeiriad ebost at vaughans@llanfyllin.powys.sch.uk  er mwyn derbyn gwahoddiad ar lein i wasanaeth pontio blwyddyn 6. Gofynnwn yn garedig i chi ddiffodd eich camera a microffon ar gyfer y gwasanaeth os gwelwch yn dda.


A reminder that the year 6’s assembly is tomorrow morning at 10:00 am. If you haven’t already,  please send your email address to vaughans@llanfyllin.powys.sch.uk to receive an online invitation to the pontio (leavers) assembly for year 6. We kindly ask you to turn off your camera and microphone for the assembly please.