Edrych am rhywbeth i’w wneud adref? Mae’r Eglwys eisiau creu arddangosfa cyn y Nadolig gyda plant y gymuned yn cymryd rhan. Maent yn gofyn i blant creu ‘Stori’r Geni’ mewn bocs (bocs esgidiau neu rhywbeth tebyg). Gweler enghreifftiau isod. Mae croeso i chi baentio, lliwio, gwaith collage, lego neu unrhywbeth o’ch dewis. Gofynnwn i chi ddod a’ch gwaith i’r ysgol erbyn dydd Gwener y 12fed o Dachwedd os gwelwch yn dda.


Looking for something to do at home? The Church want to create a display before Christmas with the children of the community taking part. They’re asking children to create ‘The Nativity’ in a box (shoe box o’r something similar). See examples below. You’r welcome to use paint, colour, collage, lego or anything of your choice. Please bring your work to school by Friday 12th November.