Os yw eich plentyn yn derbyn gwersi gitar yn ysgol, bydd y gwersi yn dechrau Dydd Mercher nesaf. Bydd llythyr yn dod allan cyn hir gyda’r taliad newydd, 5 wythnos yn lle 6 wythnos. Bydd hyn yn ddigon ar gyfer gweddill yr hanner tymor.

Diolch


Pupils that have guitar lessons in school – lessons will start as from next Wednesday. An updated letter will be coming out at some stage with a change of payment due from 6 weeks to 5 weeks to cover the remainder of this half term

Thank you