Mae newidiadau i wersi nofio yr wythnos hon;

  • Dydd Mawrth – Bl 3 a 4/5 (Mrs B Jones a Mr J Doolan)
  • Dydd Mercher – Cyfnod Sylfaen (Ms Rh Griffiths a Mrs S Martin)

There’s changes to this weeks’ swimming lessons;

  • Tuesday – Year 3 & 4/5 (Mrs B Jones & Mr J Doolan)
  • Wednesday – Foundation Phase (Ms Rh Griffiths & Mrs S Martin)