Dim gwersi nofio prynhawn yfory (Dydd Gwener).


No swimming lessons tomorrow afternoon (Friday).