O ganlyniad i staffio, does dim gwersi nofio yn ystod oriau ysgol yr wythnos hon.


Due to staffing, no swimming lessons during school hours this week.