Gwirfoddoli ar gyfer Cymorth Darllen
Nawr ein bod drwy’r gwaethaf o Covid, hoffem ddychwelyd i gael cynorthwywyr darllen gwirfoddol i’n disgyblion o’r cyfnod Sylfaen i Gyfnod allweddol 3 cynnar. Byddai’n wych cael rhieni yn ôl i mewn i helpu drwy wrando ar ddisgyblion, cefnogi datblygiad eu darllen a monitro eu cynnydd. Mae’r rôl yn amodol ar wiriad DBS Manwl a rhaid cadw at gyfrinachedd. Os byddai hyn o ddiddordeb i chi, anfonwch e bost ataf i jh@llanfyllin.powys.sch.uk erbyn dydd Gwener Ragfyr 16eg. Rhoddir hyfforddiant ym mis Ionawr gyda’r bwriad o ddechrau ar ôl hanner tymor mis Chwefror. Rydym bob amser yn ddiolchgar iawn am bob cefnogaeth gan rieni.


Volunteering for Reading Support
Now that we are through the worst of Covid, we would like to get back to having volunteer reading helpers for our pupils from Foundation phase to early Key Stage 3. It would be great to get parents back in to help by listening to pupils, supporting the development of their reading and monitoring their progress. The role is subject to an Enhanced DBS check and confidentiality must be observed. If this would interest you, please email me jh@llanfyllin.powys.sch.uk by Friday the 16th of December. Training will be given in January with a view to starting after the February half-term. We are always very grateful for all parental support.