Fel y gwyddoch oherwydd newyddion heddiw, mi fydd disgyblion y Cyfnod Cynradd yn yr ysgol Dydd Llun yna adre yn gweithio arlein weddill yr wythnos. Oherwydd hyn gofynnwn i bob plentyn ddod a bag plastig gyda nhw Dydd Llun ar gyfer rhoi unrhyw grefft neu gardiau ynddo. Byddwn yn rhoi unrhyw gardiau bydd yn dod i’r ysgol yn syth yn y bag fel y gallwch ei gadw dan glo am gyfnod adre os ydych yn dymuno.

Hefyd rydym yn gofyn i ddosbarth Mrs BW Jones ddod â siwmper Nadolig hefo nhw Dydd Llun gan na wnaethant orffen recordio heddiw.

Cofiwch bydd cinio Nadolig hefyd Dydd Llun!


As you are aware due to today’s news the primary phase pupils will be in school on Monday then doing online learning for the rest of the week.Because of this we ask all pupils to bring a plastic bag to school on Monday for them to put in any craft or cards. We will put any cards that come in to school straight in the bag so that you can quarantine them at home if you wish.

We also ask that pupils in Mrs B W Jones’s class bring their Christmas jumper to school as they didn’t finish recording today.

Please remember it’s Christmas dinner day on Monday too!