Gweler y llythyr canlynol ynglyn ag arholiadau TGAU Mathemateg – Rhifedd ym mis Tachwedd 2021 os gwelwch yn dda.


Please see the following letter regarding GCSE Maths – Numeracy examinations in November 2021.