O Ddydd Llun ymlaen, bydd y swigen gweithwyr allweddol yn cael ei leoli yn y cyfnod uwchradd. Bydd hyn yn rhoi cyfle i ddisgyblion gymeryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a bydd ganddynt fynediad i’r ystafell gyfrifiadurol er mwyn gallu gwneud eu dysgu ar-lein.

Bydd Clwb brecwast ar gael a bydd yn cael ei gynnal o 8yb.

Fel arall, 9yb fydd yr amser derbyn disgyblion i’r ysgol.

Yn y ddwy achos bydd angen i ddisgyblion cael eu gadael wrth y prif fynediad (gyda chanopi) wrth y ffreutyr yn y cyfnod uwchradd.

Bydd angen casglu y disgyblion am 3.10yp o y yr un lleoliad.

Bydd Bobol bach yn rhedeg tan 5.15 fel arfer ac mi fydd yn cael ei gynnal yn ffreutyr cyfnod uwchradd, a bydd rhaid casglu eich plentyn o yr un man a’r bore.

Bydd disgwyl i ddisgyblion wisgo gwisg ysgol.

Mi fydd cinio ar gael.


The key worker bubble will be based in the secondary phase and this will allow learners to participate in a range of activities and have access to a computer room so they can take part in on-line learning.

Breakfast Club will be available and will take place from 8am.

Normal drop off time will be 9am.

In both cases, pupils will need to be dropped off at the canopied entrance by the canteen in the secondary phase.

Pick up time will be at 3:10 from the same place.

Bobol Bach will be running until 5:15 as normal and this will take place in the secondary phase canteen and pick up will be from the same place as drop off in the morning.

Pupils are expected to wear school uniform.

Lunches will be available.