Bydd cyfle i ddisgyblion blwyddyn 6 wneud hyfforddiant beicio Safonau Cenedlaethol fel rhan o’u haddysg diogelwch ar y ffyrdd.  Bydd hyfforddwyr Safonau Cenedlaethol yn cyflwyno’r hyfforddiant, a bydd yn digwydd ar ffyrdd o amgylch yr ysgol ar y dyddiadau canlynol; 2il, 4ydd, 9fed  and 11eg Chwefror, 2022.

Os hoffech i’ch plentyn gymryd rhan yn yr hyfforddiant hwn, bydd angen sicrhau eu bod yn dod â beic i’r ysgol ar y dyddiau hyfforddi.  Rhaid iddynt hefyd wisgo helmed beic.  Mae’r ffurflenni isod efo’r holl wybodaeth angenrheidiol. Cafodd y ffurflenni eu danfon adref dydd Gwener. Dewch a’r ffurflenni yn ôl i’r ysgol erbyn dydd Gwener, 28ain o Ionawr os gwelwch yn dda. Byddwn yn cadarnhau ar ba ddiwrnod mae hyfforddiant eich plentyn unwaith i ni dderbyn y ffurflenni.


Pupils in Year 6 have the opportunity to do National Standard’s Cycle Training as part of their road safety education. Training, delivered by National Standards Instructors, takes place on roads around the school on the following dates; 2nd, 4th, 9th and 11th February 2022,

If you would like your child to take part in this training, they will need to ensure that they have a bicycle in school on the cycle training days. Your child must also wear a cycle helmet for training. The forms below have all the relevant information and were sent home on Friday. Please return the forms by Friday, 28th January. We will confirm the date of your child’s training once we’ve received the forms.