Hyfforddiant beicio Bl. 6 – Year 6 Cycling training

Cofiwch ddod a’ch beic i’r ysgol yfory os ydych wedi rhoi caniatad i gymryd rhan yn yr hyfforddiant beicio.

Remember to bring your bike to school tomorrow if you have given consent for the cycling training.