I sylw rhieni disgyblion 7EMJ, 7AJH a 7RJ:
Ym mis Ionawr bydd rhywfaint o newidiadau yn cael eu gwneud i’r dosbarthiadau dysgu ar gyfer gwersi Cymraeg, Ffrangeg, Hanes, Daearyddiaeth, Ethics, Rhifedd, Llythrennedd. Mae copi newydd o’r amserlen wedi cael eu rhannu gyda’r disgyblion er mwyn eu gwneud yn ymwybodol o’r newidiadau yma. Bydd y newidiadau hefyd wedi cael eu gwneud ar Teams yn barod ar gyfer dydd Gwener, 7fed o Ionawr lle bydd y gwersi yn cael eu cynnal ar-lein. Os nad ydynt wedi derbyn copi o’r amserlen, bydd yn cael ei yrru i ebost y disgyblion maes o law felly mae’n bwysig gwirio eu hebyst ysgol.


For attention of parents of 7EMJ, 7AJH and 7RJ pupils:
In January, there will be some changes to teaching classes that will affect Welsh, French, History, Geography, Ethics, Numeracy and Literacy lessons. A new copy of the timetable has been shared with the pupils to make them aware of the changes. Teams classes will also be updated by Friday, 7th of January to coincide with the first day back of online lessons. If they haven’t yet received a copy of their timetable, it will be sent to them via their school email therefore it’s important that they check their emails.