I’ch hatgoffa – Dewch ag hen wisg ysgol a llyfrau i iard y cynradd ar ol ysgol heddiw.


Reminder – Please bring old uniform and books to the primary playground after school today.