Ymagwedd Ysgol Gyfan tuag at Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol – Whole School Approach to Mental Health and Emotional Wellbeing

Y llynedd buom yn rhan o arbrawf i gwblhau asesiad lles emosiynol a meddyliol ysgol gyfan. Aeth hyn yn dda a chaniatáu i ni werthuso arferion cyfredol. Mae’r asesiad ysgol gyfan hwn bellach yn cael ei annog ym mhob un o ysgolion Powys a bydd angen llenwi holiaduron ddwywaith y flwyddyn.


Byddem yn ddiolchgar pe gallech sbario 10 munud i gwblhau’r arolwg. Bydd y canlyniadau’n caniatáu hunan arfarnu a rhoi cynlluniau gweithredu ar waith. Mae’r ddolen i’r arolwg isod a bydd yn cau ddydd Gwener Hydref 21ain 2022.


Dolen i’r Arolwg
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDlvqZCW03ERLjWNd-NeOElVUQTg5WUQ1UTZNNlpWMFNVRTFHSFZKNzZIMC4u

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am yr agwedd ysgol gyfan at iechyd meddwl a lles emosiynol mae croeso i chi gysylltu â mi.


Diolch yn fawr
Jenna Graham (Pennaeth Cynorthwyol)


Last year we were part of a trial to complete a whole school emotional and mental wellbeing assessment. This went well and allowed us to evaluate current practices. This whole school assessment is now encouraged in all Powys schools and questionnaires will need to be completed twice a year.


We would be grateful if you could spare 10 minutes to complete the survey. The results will allow for self-evaluation from which action plans can be implemented. The link to the survey is below and will close on Friday 21st October 2022.


Survey Link
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDlvqZCW03ERLjWNd-NeOElVUQTg5WUQ1UTZNNlpWMFNVRTFHSFZKNzZIMC4u

If you have any question about the whole school approach to mental health and emotional wellbeing please do not hesitate to contact me.


Many Thanks
Jenna Graham (Assistant Head teacher)