Bydd Imiwneiddio Ffliw i’r Cyfnod Uwchradd yn awr yn cymryd lle ar y 30ain o Dachwedd 2023.


Secondary phase years 7-11 Flu immunisations will now take place on 30th November 2023.