Annwyl Rieni / Gofalwyr,

Yn y Cyfnod Sylfaen, mi fyddwn yn symud ymlaen i sôn am y gofod yn ein gwersi thema. Rydym yn gofyn i’r disgyblion ddod â unrhyw offer ailgylchu, e,e  potiau/bocsys (dim rhy fawr) caeadau plastig i mewn i’r ysgol ar gyfer gwneud roced. Os oes gennych bethau addas gofynnwn i chi ddod â nhw i’r ysgol erbyn diwedd wythnos nesaf- 17eg Medi er mwyn i ni fedru eu cadw 72awr cyn eu defnyddio yr wythnos ganlynol. 


Dear Parent / Carers, 

In the Foundation Phase class, we will be looking at ‘space’ as a class theme. We ask pupils to bring any recyclable materials e,g pots/ boxes (not too big), bottle tops etc. into school so they can create a rocket! If you have suitable items, could you send them to school by the end of next week 17th September, so that we can quarantine them for 72 hours before using them the following week. 

Diolch 

Ms Rh Griffiths/ Mrs S Martin