Rydym yn gadael Llangrannog nawr. (13:35)
We are leaving Llangrannog now. (13:35)

Gobeithio y byddem nôl erbyn 4:30.
Hopefully will return back by 4:30.

Byddaf mewn cyswllt nes at Llanfyllin.
I will be in contact closer to Llanfyllin

Miss Ellis a Blwyddyn 5 :)