Bydd Rosalie Arran yn yr ysgol dydd Mercher i dynnu lluniau teuluoedd y cyfnod cynradd a lluniau gadael blwyddyn 6. Bydd hi’n tynnu llun pob plentyn ym mlwyddyn 6. Os oes brodyr/ chwiorydd hŷn yn y cyfnod uwchradd, mae hefyd modd iddynt cael llun efo’u brodyr/ chwiorydd yn y cynradd. Bydd cyfle i ddisgyblion hefyd cael llun efo brodyr/ chwiorydd oedran cyn ysgol. Bydd y lluniau yma yn cael eu tynnu rhwng 8:30-9:30. Dewch i iard y Cyfnod Sylfaen.

Os oes gennych ddiddordeb, cwblhewch y ffurflen isod erbyn dydd Mawrth os gwelwch yn dda. Ni fyddwn yn tynnu lluniau teuluoedd sydd heb lenwi’r ffurflen.

Mae blynyddoedd 3-6 yn cael eu gwersi ymarfer corff ar brynhawn dydd Mercher. Gofynnwn i ddisgyblion blwyddyn 6 a’r rhai sy’n cael lluniau teulu i ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol a bydd amser i’r disgyblion newid i wisg ymarfer corff ar gyfer y prynhawn.

Bydd lluniau unigol yn cael eu tynnu yn nhymor yr Hydref.


Rosalie Arran will be in school on Wednesday to take primary phase family photographs and year 6 leavers’ photographs. She will take a photograph of every child in year 6. If your child has siblings in the secondary phase, there is an opportunity for them to have a photo with their younger siblings in the primary phase.  There will also be an opportunity for the primary phase pupils to have a photograph with their younger pre school siblings (babies & toddlers). These photographs will be taken between 8:30-9:30. Please come to the Foundation Phase Yard.

If you’re interested, please complete the form below by Tuesday. We will not be taking photos of families who do not complete the form.

Year 3-6 have their P.E. lessons on Wednesday afternoon. We ask year 6 pupils and families that are having their photo taken to come to school in their school uniform and there will be time for them to change into their P.E. kit for the afternoon.

Individual Photographs will be taken in the Autumn term.


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDqYKu8FXNY5DmOUjObpoiUtUODlCS1haVVU4REFUTloxS0JMRUE3UkUxQS4u
Ffurflen/ Formhttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDqYKu8FXNY5DmOUjObpoiUtUODlCS1haVVU4REFUTloxS0JMRUE3UkUxQS4u