Dosbarthiadau Derbyn – Blwyddyn 7

Mae llun dosbarth diweddar eich plentyn/ plant yn barod i’w weld a’i brynu. Am ddolen, ebostiwch office@llanfyllin.powys.sch.uk os gwelwch yn dda.


Reception – 7 classes

Your child/ ren’s recent class photograph is now ready to view and purchase. For a link, please email office@llanfyllin.powys.sch.uk.