Yn dilyn y neges a’r ddechrau’r wythnos, mae’r archeb lluniau ar gyfer lluniau unigol y dosbarth derbyn, bl 7 a disgyblion newydd o fewn blynyddoedd eraill yr ysgol. Mi fydd gwybodaeth ychwanegol yn dilyn am archebu lluniau dosbarth.


Following the message at the start of the week, the photo order is for individual photos for Reception, year 7 and new pupils in other year groups. Additional information will follow regarding class photo orders.

Diolch.