Ar hyn o bryd rydym yn adolygu ein system loceri. Am y tro, ni fydd loceri yn cael eu darparu i ddisgyblion y Cyfnod Uwchradd.


We are currently reviewing our school locker system. For now, lockers won’t be provided for Secondary Phase pupils.