O ganlyniad i ragolygon y tywydd, mae mabolgampau CA2 wedi’i ohirio tan wythnos i yfory, dydd Mawrth, 13eg o Orffennaf.


Due to the weather forecast, Key Stage 2 sports day has been postponed until a week tomorrow, Tuesday, 13th July.