Mae’n Ddiwrnod Llyfr y Byd! Mwynhewch wrando ar rai straeon a ddarllenwyd gan staff yn Ysgol Llanfyllin.

Ar gyfer disgyblion cynradd: Primary

Ar gyfer disgyblion uwchradd: Secondary  


It’s World Book Day! Enjoy listening to some stories read by staff at Ysgol Llanfyllin. 

For primary pupils: Primary

For secondary pupils: Secondary