Mae mynediad i’r Eisteddfod eleni yn £4 i oedolion(arian parod), plant am ddim ac hefyd mae mynediad am ddim i rieni plant sy’n gymwys am aelodaeth am £1 os y byddant yn dangos tocyn ar eu ffôn neu ar bapur.

Nodwch os gwelwch yn dda mae Arian Parod yn unig a ddebynnir ar y drws.

Sut bynnag bydd y ffreutur yn derbyn cardiau yn ogystal ag arian parod.


The Entrance fee for the Eisteddfod is Adults £4(cash only), children FOC and free entry to parents of children eligible for £1 membership, provided they can show a ticket on their phone or on paper.

Please note that entrance is by Cash Only.

However the Canteen will accept both cash and card payments.